Zmiany z dnia 01.01.2022

01-01-2022

Każdego dnia zmieniamy się dla Państwa dostarczając rozwiązań ułatwiających korzystanie z usług bankowych. Ostatnim tego przykładem jest aplikacja mobilna NASZ BANK, która zyskała wiele nowych funkcjonalności, w tym możliwość parametryzowania limitów.

Bardzo dziękujemy, że zarządzając swoimi finansami korzystają Państwo z nowoczesnych narzędzi ABS Banku.

Od 1 stycznia 2022r. zmienia się Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych - pobierz.

Wprowadzone zmiany polegają na wymianie zapisu pkt 1 Tabeli 11 z dotychczasowego: Wyciąg z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, na nowe brzmienie: Wyciąg z rachunku bankowego. Równocześnie wprowadza się jednolite brzmienie zapisu dotyczącego stawki opłaty na wypłatę pomimo braku awizowania, w postaci zapisu:

W sytuacjach wyjątkowych ABS Bank może wyrazić zgodę na wypłatę pomimo braku awizowania, wówczas pobiera prowizję podwyższoną o 0,2% od kwoty wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości prowizji podwyższonej o 0,2% od kwoty wypłaty.
- zmiana dotyczy pkt 3.2. w tabeli 3, pkt 3.2. w tabeli 4, pkt 3.2. w tabeli 5, pkt 3.2. w tabeli 6.

Jeżeli przed 1 stycznia 2022r. nie dokonają Państwo wypowiedzenia umowy lub nie zgłoszą sprzeciwu, uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują od tego dnia. Jednocześnie informujemy, że:

  • mają Państwo prawo przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat,
  • w przypadku gdy złożą Państwo sprzeciw, o którym mowa powyżej i nie wypowiedzą umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Odpowiedzi na pytania związane z wprowadzanymi zmianami uzyskają Państwo w placówkach ABS Banku:

  • Oddział Andrychów, ul. Krakowska 112, tel. (33) 870 41 72
  • Oddział Wieprz, ul. Centralna 3, tel. (33) 875 50 31
  • Oddział Oświęcim, ul. Kościelna 1, tel. (33) 844 72 00
  • POB w Osieku, ul. Główna 125, tel. (33) 845 82 38
  • POB w Polance Wielkiej, ul. Długa 61, tel. (33) 848 82 93

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Wierzymy, że spotkają się one z Państwa uznaniem.

Z poważaniem,
Zespół ABS Banku Spółdzielczego

Szanowni Państwo,

informujemy o planowanych pracach w infrastrukturze ITCARD S.A.:

W dniu 02.03.2024r. od godz. 21:00 do godz. 23:00 wystąpi ryzyko przerw w obsłudze transakcji kartowych w tym również wpłat w tym BLIK w bankomatach. Przerwy w realizacji transakcji nie są planowane.

 W dniu 03.03.2024r. od godz. 20:00 do godz. 21:30 wystąpi ryzyko przerw w obsłudze transakcji kartowych w bankomatach. Przerwy w realizacji transakcji nie są planowane.

W dniu 04.03.2024r. od godz. 00:01 do godz. 03:00 wystąpią przerwy w obsłudze transakcji kartowych w tym również wpłat w tym BLIK w bankomatach.

 Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

 

 

Znajdziesz nas też tutaj