Skip to main content
  • PSD2

PSD2

Dyrektywa Unijna PSD2 - zmiany w logowaniu do bankowości internetowej - 12.09.2019R.

Zgodnie z dyrektywą PSD2 zaczynają w pełni obowiązywać jej zapisy dotyczące silnego uwierzytelniania klienta oraz otwartych i bezpiecznych standardów komunikacji. Rozporządzenie to ma na celu m.in. podwyższenie poziomu zabezpieczeń stosowanych przy świadczeniu usług płatniczych za pośrednictwem kanałów elektronicznych (bankowość internetowa, płatności kartami płatniczymi, płatności internetowe), a w efekcie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa klienta w jego relacjach z dostawcami usług płatniczych.

W związku z wprowadzeniem dyrektywy PSD2, w bankowości internetowej ABS Banku Spółzielczego zostają wprowadzone następujące zmiany:

  • Przy pierwszym logowaniu oraz co 90 dni podczas logowania do bankowości internetowej system będzie wymagał podania dodatkowego kodu autoryzacyjnego (przesłanego przez SMS lub z aplikacji nPodpis),
  • przy przeglądaniu historii rachunku starszej niż 90 dni również konieczne będzie podanie dodatkowego kodu autoryzacyjnego (przesłany kod SMS lub z aplikacji nPodpis),
  • maksymalny czas nieaktywności sesji w bankowości internetowej zostanie skrócony z 20 do 5 minut,
  • system bankowości internetowej będzie przypominało konieczności zmiany hasła logowania do bankowości jeśli od ostatniej zmiany hasła minęły 3 miesiące.

Powyższe zmiany mają na celu wzrost bezpieczeństwa płatności w bankowości elektronicznej oraz wprowadzenie usług płatniczych w ramach otwartej bankowości.

W zależności od tego, jakim posługujecie się środkiem autoryzacji, prosimy o zapoznanie się z właściwą informacją o zmianach:

  • OPIS ZMIAN ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM SILNEGO UWIERZYTELNIANIA (SCA) W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ - SMS - POBIERZ
  • OPIS ZMIAN ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM SILNEGO UWIERZYTELNIANIA (SCA) W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ –nPodpis - POBIERZ

 

PSD2 - Informacje dla Klientów

PSD2 - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego powstała w odpowiedzi na ciągły rozwój bezpiecznych płatności elektronicznych, a co za tym idzie z potrzeby wyeliminowania luki regulacyjnej, zapewniając jednocześnie większą jasność prawa i spójne stosowanie ram legislacyjnych w całej Unii. Ma ona na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów przy korzystaniu z usług płatniczych w całej Unii. Oczekuje się, że powinno to podnieść efektywność całego systemu płatności i doprowadzić do powstania szerszej oferty usług płatniczych i ich większej przejrzystości, przy jednoczesnym wzmocnieniu zaufania konsumentów do zharmonizowanego rynku płatności.

Dlatego też w ślad za rozwiązaniami przyjętymi w wyżej wymienionej Dyrektywie, z dniem 11 maja 2019r. dokonujemy zmian w ramach Regulaminu rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych oraz Regulaminu kart kredytowych.

PSD2 - Informacje dla TPP

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.absbank.pl

Informacje o planowanych przerwach serwisowych będziemy publikować na stronie bankowości internetowej absbank24.pl

PSD2 - Statystyka dostępności API PSD2

  API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany kwartał Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
Dostępność
(%)
Niedostępność
(%)
I kwartał 2020 r. 100,00 0,00 99,29 0,71
II kwartał 2020 r. 100,00 0,00 99,20 0,80
III kwartał 2020 r. 100,00 0,00 98,10 1,90
IV kwartał 2020 r. 99,99 0,01 99,64 0,36
I kwartał 2021 r. 100,00 0,00 99,96 0,04
II kwartał 2021 r. 99,96 0,04 99,83 0,17
III kwartał 2021 r. 99,98 0,02 99,88 0,12
IV kwartał 2021 r. 99,98 0,02 99,79 0,21
I kwartał 2022 r. 99,88 0,12 99,85 0,15
II kwartał 2022 r.   99,98  0,02  99,74  0,26
III kwartał 2022 r.   99,99  0,01  99,86  0,14
IV kwartał 2022 r.   99,80  0,20  98,27  1,73
I kwartał 2023 r.   99,95  0,05  99,85  0,15
II kwartał 2023 r.   99,99  0,01  99,73  0,27
III kwartał 2023 r. 99,997 0,003 99,84 0,16
IV kwartał 2023 r. 100,00 0,00 99,54 0,46
I kwartał 2024 r. 99,957 0,043 99,42 0,58
II kwartał 2024 r. 100,00 0,000 99,68 0,32
Znajdziesz nas też tutaj