Skip to main content
 • Inne
 • Podpis elektroniczny
 • Podpis elektroniczny

  Podpis elektroniczny

  Jeden certyfikat - wiele zastosowań

  Zapewne większość miała już okazje docenić, jak w istotny sposób wymiana informacji za pośrednictwem Internetu ułatwia komunikację, oszczędza czas, a przede wszystkim obniża koszty działalności firm. Podpis elektroniczny to krok dalej. To już nie tylko wymiana czystej informacji, ale potwierdzonej co do autentyczności dokumentu i tożsamości nadawcy.

  Podpis elektroniczny daje możliwość załatwienia wszystkich formalności związanych z prowadzeniem działalności bez potrzeby wychodzenia z biura, czy z domu.

  Dzięki e'podpisowi oszczędzasz czas i pieniądze, ponieważ nie musisz stać w kolejkach urzędów, a dodatkowo nie musisz dojechać do nich.

  Podpis elektroniczny, zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym, jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

  Podpis elektroniczny to oszczędność czasu i pieniędzy – ponieważ zamawiasz go w domu i odbierasz w swoim Banku, bez konieczności udawania się po niego do Instytucji zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania.

  Koniecznie podpisz się elektronicznie!

  DLA KOGO?

  • przedsiębiorcy
  • posiadacze rachunków bankowych i nie posiadający w ABS Banku żadnych rachunków
  • stali i nowi Klienci ABS Banku

  Aby kupić zestaw wystarczą dwa proste kroki:

  • podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych w wybranej placówce ABS Banku i wypełnienie wykazu osób upoważnionych do otrzymania certyfikatów
  • odebranie przygotowanych zestawów do składania e-podpisu

  PO CO?

  Bank udostępnia Klientom zestawy do podpisu elektronicznego w postaci:
  - certyfikatu kwalifikowanego, mającego zastosowanie w szczególności do:

  • elektronicznych rozliczeń z ZUS-em (Płatnik)
  • składania e-deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego
  • pozyskiwania wypisów elektronicznych z Krajowego Rejestru Sądowego
  • wymiany dokumentów z urzędami administracji publicznej
  • zawierania umów cywilno-prawnych
  • podpisywania faktur elektronicznych
  • udziału w aukcjach elektronicznych
  • podpisywania wniosków do GUS RG-1, RG-2

  - certyfikatu niekwalifikowanego, służącego głównie do podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych, w tym:

  • szyfrowania i podpisywania poczty e-mail oraz dokumentów elektronicznych
  • uwiarygodnienia tożsamości użytkownika w sieci Internet
  • autoryzacji dokumentów elektronicznych
  • wymiany dokumentów z kontrahentami zagranicznymi (niekwalifikowany podpis elektroniczny o zasięgu globalnym zgodne ze standardem Web Trust)
  • uwierzytelnienie subskrybenta w systemach IT oraz aplikacjach WWW
  • systemów jednokrotnego logowania

  Zapraszamy do naszych placówek!
  Pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

  Znajdziesz nas też tutaj