• Ład korporacyjny

Ład Korporacyjny

1. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH - pobierz

2. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO - pobierz

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA - pobierz

4. POLITYKA INFORMACYJNA - pobierz

5. OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO - pobierz

6. INFORMACJA O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM - pobierz

 

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ABS BANKU - pobierz

Informacja na temat sposobu zarządzania przez Bank istotnymi konfliktami interesów - pobierz

Znajdziesz nas też tutaj