Skip to main content
 • Inne
 • Bankowość internetowa ABS24
 • Bankowość internetowa ABS 24

  Bankowość internetowa ABS 24

  System Bankowości Internetowej ABS 24 - jest to nowoczesna, a zarazem bardzo bezpieczna usługa, która umożliwia dostęp do rachunku przez Internet. Korzystanie z niej gwarantuje oszczędność pieniędzy i czasu. Pozwala także na bezpieczny i komfortowy dostęp do własnych rachunków i wielu czynności bankowych przez komputer z dostępem do Internetu - przez całą dobę i przez cały rok z dowolnego miejsca na świecie. W projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczającą przed ewentualnymi próbami włamania. W tym celu do identyfikacji powierzamy Państwu specjalistyczne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo.

  DLA KOGO?
  System ABS 24 udostępniany jest każdemu, kto posiada w ABS Banku Spółdzielczym aktywny rachunek bankowy – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy lub rachunek bieżący.

  System Bankowości Internetowej umożliwia:
  • kontrolowanie na bieżąco stanu rachunku
  • wysyłanie przelewów o każdej porze dnia i roku
  • szybkie i efektywne zarządzanie finansami firmy
  • dokonywanie operacji oraz korzystanie z bieżących informacji bez konieczności wizyty w Banku

  PO CO SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ?
  W ramach Systemu ABS 24, Bank udostępnia Klientowi między innymi:
  1) w zakresie rachunków bankowych:
  a) listę dostępnych rachunków bankowych w złotych i walutach (do wglądu)
  b) salda rachunków i dostępne środki na rachunkach
  c) zestawienie operacji – lista operacji wykonywanych na rachunku
  d) wydruki – możliwość wydruku potwierdzenia operacji i zestawienia operacji

  2) w zakresie przelewów:
  a) przelewy w złotych na inne rachunki bankowe
  b) przelewy do ZUS
  c) przelewy do organów podatkowych
  d) zlecenia stałe
  e) listę złożonych przelewów
  f) tworzenie szablonów przelewów
  g) przelewy w walutach realizowane poprzez zlecenia otwarte lub wnioski

  3) w zakresie lokat:
  a) zakładanie lokat z oferty dostępnej w Systemie ABS 24
  b) listę aktywnych lokat
  c) tabelę oprocentowania lokat

  4) w zakresie listy odbiorców:
  a) dodawanie, edytowanie i usuwanie danych odbiorcy
  b) listę zdefiniowanych odbiorców

  5) zmianę hasła

  System ABS 24 jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z każdego miejsca na świecie.

  KORZYŚCI
  Korzyści z uruchomienia usługi AB 24 jest znacznie więcej niż z samego posiadania rachunku, mianowicie:
  • wygoda i oszczędność czasu
  • oszczędność pieniędzy
  • bezpieczeństwo

  AUTORYZACJA
  Do autoryzacji dyspozycji za pomocą systemu bankowości internetowej wymagane jest hasło SMS lub eTOKEN USB Athena w zależności od wybranego rodzaju bankowości elektronicznej.

  Opcja 1 - metoda podpisu przelewów "kod SMS":
  Nie są wymagane czynności instalacji oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa i telefon komórkowy.

  Opcja 2 - metoda podpisu przelewów "eToken USB Athena":
  Autoryzacja transakcji (podpisywanie przelewów) w systemie odbywa się w ramach aplikacji nPodpis z sprzętowym eTokenem USB Athena oraz za pomocą PIN-u własnego Użytkownika. Oprogramowanie wraz z instrukcją dostępne jest do pobrania poniżej. Podgląd rachunku bez podpisywania przelewów nie wymaga instalacji oprogramowania na komputerze.
  Jeśli otrzymali już Państwo nowe środki dostępu tj. hasło startowe oraz urządzenie eToken USB Athena) można przystąpić do instalacji wymaganego oprogramowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem instalacji.

  Do poprawnego działania aplikacji nPodpis wymagany jest aktualnie wspierany i regularnie aktualizowany system operacyjny Windows.

  Znajdziesz nas też tutaj