Skip to main content
  • Zostań udziałowcem

Zostań udziałowcem

Przyłącz się do Naszego Banku i zostań jego członkiem.

Członkostwo w Banku Spółdzielczym zapewnia:

  • udział w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
  • otrzymywanie od organów Banku Spółdzielczego informacji dotyczących działalności Banku,
  • możliwość zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego,
  • udział w nadwyżce bilansowej w postaci dywidendy,
  • możliwość w korzystaniu z kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji i poręczeń oraz wszelkich usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego?
Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie działania Banku Spółdzielczego lub osoba prawna mająca siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku Spółdzielczego.

Warunkiem przyjęcia członka jest złożenie przez niego deklaracji w formie pisemnej. O przyjęciu członków decyduje Zarząd najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Wpisowe i udziały
Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe 20 zł oraz zadeklarować i wpłacić przynajmniej 1 udział. Wysokość jednego udziału wynosi 100 zł. Członek może posiadać większą ilość udziałów, które przed wpłaceniem powinien pisemnie zadeklarować. Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Przydatne dokumenty:

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2024r. od godz. 00:01 do godz. 03:00 nastąpią przerwy w realizacji transakcji kartami Visa i MasterCard w bankomatach z uwagi na prace serwisowe.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Znajdziesz nas też tutaj