Skip to main content
  • Komunikaty
13-05-2024

Zmiany z dnia 01.06.2024r.

Szanowni Państwo, W związku z nałożeniem na Bank nowego obowiązku weryfikacji - zastrzeżenie numeru PESEL w bazie zastrzeżeń i nałożenia sankcji za niedopełnienie obowiązku, ABS Bank Spółdzie...
14-02-2024

Komunikat dotyczący zakresu informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Szanowni Państwo! informujemy, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w spawie informacji towar...
15-11-2023

Zmiana Tabeli oprocentowania produktów bankowych ABS Banku Spółdzielczego od 1 grudnia 2023r.

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż w związku z zaistnieniem przesłanek wynikających z § 79 ust. 2 Regulaminu rachunków bankowych Klientów Indywidualnych, ABS Bank Spółdzielczy podjął decy...
31-07-2023

Transakcje internetowe

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)    Pojedyncza transakcja internetowa 100,00 PLN  Sum...
31-07-2023

Zmiany z dnia 31.07.2023

Informujemy, iż od 14 sierpnia 2023r. wchodzą zmiany do Regulaminu Rachunków Bankowych dla Klientów Indywidualnych ABS Banku Spółdzielczego oraz do Regulaminu Karty Przedpłaconej - szczegóły w załą...
16-03-2023

Zmiany z dnia 16.03.2023

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2023r. wchodzi w życie nowy Regulamin rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych w ABS Banku Spółdzielczym, który zastąpi obecnie obowiązujący. Zmi...
14-03-2023

Zmiany z dnia 14.03.2023

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2023r. wchodzi w życie nowy Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym w ABS Banku Spółdzielczym, który zastąpi obecnie obowiązujący. ...
09-02-2022

Zmiany z dnia 9.02.2022

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. Rozporządzeniem BMR nałożonym na wszystkich uczestników rynku finansowego w spraw...
17-01-2022

Zmiany z dnia 17.01.2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do...
01-01-2022

Zmiany z dnia 01.01.2022

Każdego dnia zmieniamy się dla Państwa dostarczając rozwiązań ułatwiających korzystanie z usług bankowych. Ostatnim tego przykładem jest aplikacja mobilna NASZ BANK, która zyskała wiele nowych funk...
Znajdziesz nas też tutaj