Skip to main content
  • Historia Banku

HISTORIA BANKU

Historia ABS Banku Spółdzielczego sięga XIX wieku, kiedy to w 1876 roku na terenie miasta Andrychów założono “Stowarzyszenie Oszczędności i Pożyczek”. W statucie zapisano wówczas, że jest to spółdzielnia z nieograniczoną poręką. Instytucja ta przetrwała do końca grudnia 1923 roku.

seria 11a

Wtedy to na jego miejsce Bank Gospodarstwa Krajowego utworzył swój Oddział w Andrychowie. Na skutek bardzo małych obrotów gotówkowych Oddział ten zlikwidowano z końcem czerwca 1925 roku, a na jego miejsce powołano w dniu 17 czerwca 1925 roku na Założycielskim Walnym Zgromadzeniu spółdzielnię pod nazwą “Bank Mieszczańsko-Ludowy w Andrychowie” – spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością. Placówka ta rozwijała się bardzo korzystnie przez pierwsze lata istnienia, jednak później na początku lat trzydziestych na skutek niesolidnej pracy kierujących nią dyrektorów zaczęła podupadać. Straty pokrywano udziałami i dopłatami członków spółdzielni. W roku 1939 po wybuchu drugiej wojny światowej i przyłączeniu administracyjnym Andrychowa do powiatu bielskiego władze niemieckie utworzyły “Kreissparkasse Bielitz”. Od dłużników z okresu międzywojennego zaczęto ściągać raty pożyczek zaciągniętych w poprzednim Banku.

seria 11b1

Po wyzwoleniu dopiero w dniu 10 listopada 1946 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków byłego Banku Mieszczańsko – Ludowego. Członkowie powołali do życia placówkę finansową pod nazwą Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie. Bank rozpoczął swe czynności w miesiącu lutym 1947 roku. Załatwiał wszystkie czynności wchodzące w zakres bankowości w Okręgu tutejszego Sądu Grodzkiego. Likwidował on wszelkie sprawy byłego Banku Mieszczańsko – Ludowego – spółdzielni z nieograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie. W roku 1947 Bank Spółdzielczy zrzeszał 216 członków. W oparciu o dekret z 25 października 1948 roku o reformie bankowej w latach 1948 – 1949 do Banku Spółdzielczego w Andrychowie przyłączyły się Kasy Stefczyka – spółdzielnie z nieograniczoną odpowiedzialnością działające na terenie gmin Andrychowa, Wieprza a mianowicie Kasy Stefczyka w Andrychowie, Roczynach, Inwałdzie, Sułkowicach, Targanicach, Rzykach, Wieprzu i Frydrychowicach.

seria 01

Zarządzeniem Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950 roku Bank Spółdzielczy został przekształcony w “Gminną Kasę Spółdzielczą w Andrychowie z odpowiedzialnością udziałami” (GKS). Terenem działania Kasy było miasto Andrychów oraz gminy: Andrychów i Wieprz. Celem działania GKS było gromadzenie oszczędności oraz udzielanie pomocy kredytowej dla bezrobotnych, małorolnych i średniorolnych chłopów, zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi.

 seria 02seria 03

W 1962 roku po uchwaleniu przez Zebranie Przedstawicieli nowego Statutu zgodnego z ustawą o spółdzielniach i ich związkach z roku 1961, przyjęto nazwę - Bank Spółdzielczy w Andrychowie. Pod takim szyldem Bank działał do 2011r. kiedy decyzją Zebrania Przedstawicieli i za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego zmienił się w ABS BANK Spółdzielczy.

Znajdziesz nas też tutaj