• Transakcje internetowe

Transakcje internetowe

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

 

Pojedyncza transakcja internetowa 100 PLN
Suma transakcji internetowych 400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych 5
Znajdziesz nas też tutaj