Skip to main content

Pakiet bezpieczna karta

PAKIET BEZPIECZNA KARTA Generali T.U.S.A., obejmujące:

  • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
  • Ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu
  • Ubezpieczenie zakupionego towaru
  • Ubezpieczenie mienia

Szczegółowe zasady na jakich ABS Bank Spółdzielczy ubezpiecza karty płatnicze swoich Klientów zawarte są
SWU Pakiet Bezpieczna Karta.

Znajdziesz nas też tutaj