Skip to main content

Zmiany z dnia 16.03.2023

16-03-2023

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2023r. wchodzi w życie nowy Regulamin rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych w ABS Banku Spółdzielczym, który zastąpi obecnie obowiązujący.

Zmiany zawarte w nowym regulaminie mają charakter porządkowy, uszczegóławiający i systematyzujący:

 • dodano brakujące pojęcia i uporządkowano słownik terminów użytych w treści;
 • zaktualizowano dzienniki ustaw,
 • wyciągnięto zapisy na temat godziny realizacji przelewów do zewnętrznego komunikatu z „godzinami granicznymi”,
 • rozszerzono zapisy dotyczące rachunków wspólnych i pełnomocnictw,
 • uszczegółowiono zasady blokowania kart płatniczych i środków dostępu do bankowości internetowej, w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem.

Wyżej opisane zasady nie wnoszą żadnych zmian do usług powiązanych z rachunkiem, w tym kart płatniczych, bankowości internetowej, aplikacji mobilnej itp.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy wraz z usługami powiązanymi w terminie przed wejściem w życie w/w zmian. Jeśli w tym terminie Posiadacz rachunku nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, zmianę uważa się za przyjętą. Złożenie oświadczenia Posiadacza rachunku o braku akceptacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy rachunku bankowego (w tym terminowej lokaty oszczędnościowej i rachunku oszczędnościowego) dokonanym z dniem złożenia oświadczenia.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z wybraną placówką:

 • Oddział Andrychów, ul. Krakowska 112, tel. (33) 870 41 64
 • Oddział Wieprz, ul. Centralna 3, tel. (33) 875 50 31
 • Oddział Oświęcim, ul. Kościelna 1, tel. (33) 844 72 00
 • Punkt Obsługi Bankowej w Osieku, ul. Główna 125, tel. (33) 845 82 38
 • Punkt Obsługi Bankowej w Polance Wielkiej, ul. Długa 61, tel. (33) 848 82 93
 • Oddział w Wilamowicach, ul. I. Paderewskiego 17, tel. (33) 845 71 02
 • Punkt Obsługi Bankowej w Pisarzowicach , ul. Św. Floriana 24, tel. (33) 845 75 13
   

Z poważaniem,
Zespół ABS Banku

Załącznik - Regulamin rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych - pobierz

Znajdziesz nas też tutaj