Skip to main content

Wypłata dywideny za rok 2023

08-07-2024

Zarząd ABS Banku Spółdzielczego, informuje, że dnia 10 czerwca 2024 roku Zebranie Przedstawicieli Banku podjęło Uchwałę w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

ABS Bank Spółdzielczy postawił do dyspozycji Państwa dywidendę z zysku netto za rok 2023, liczoną od wartości posiadanych udziałów.

Dywidendę można pobierać w placówkach Banku.

 

 

Znajdziesz nas też tutaj