Skip to main content

Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

09-02-2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) podjętej w dniu 8 lutego 2022r., zmianie uległy stopy procentowe NBP. Z dniem 9 lutego br. kształtować będą się następująco:

stopa referencyjna: 2,75 proc. w skali rocznej (poprzednio 2,25 proc.)
stopa lombardowa: 3,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 2,75 proc.)
stopa depozytowa: 2,25 proc. w skali rocznej (poprzednio 1,75 proc.)
stopa redyskonta weksli: 2,80 proc. w skali rocznej (poprzednio 2,30 proc.)
stopa dyskontowa weksli: 2,85 proc. w skali rocznej (poprzednio 2,35 proc.)


Zespół ABS Banku Spółdzielczego

Znajdziesz nas też tutaj