• Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny

  Zainwestuj w przyszłość

  Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakupie udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz refundację kosztów poniesionych do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego.

  Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy, wnoszonych w szczególności w formie:

  1) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  2) nabycia i opracowania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia,
  3) zakupu nieruchomości przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej,
  4) zakupionych materiałów i urządzeń,
  udokumentowanych odpowiednio wyciągami bankowymi, aktami notarialnymi, fakturami i rachunkami, kosztorysem powykonawczym.

  Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT), z wyjątkiem zakupu środków transportowych. W uzasadnionych przypadkach udział środków własnych może być przedmiotem negocjacji. Środki własne Kredytobiorca winien zaangażować na etapie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia i udokumentować przed uruchomieniem kredytu. Jeżeli kredyt jest uruchomiany w transzach, dopuszcza się angażowanie środków własnych Kredytobiorcy proporcjonalnie do wysokości transzy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość rozliczenia zaangażowania udziału środków własnych najpóźniej w terminie do trzech miesięcy od daty uruchomienia ostatniej transzy kredytu

  Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach.

  Kredyty inwestycyjne powinny być udzielane maksymalnie na okres do 15 lat.

  Bank dopuszcza możliwość refinansowania 80% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 m-cy przed datą złożenia wniosku, udokumentowanych: fakturami, wzrostem majątku trwałego w bilansie firmy, wyceną rzeczoznawcy, kosztorysem powykonawczym.

  Dlaczego warto?

  gwarantuje właściwe wsparcie dla Twoich planów i marzeń
  indywidualnie ustalane zasady wypłaty i spłaty kredytu, a przede wszystkim indywidualnie określany poziom oprocentowania
  zróżnicowane formy zabezpieczenia
  mobilni pracownicy i bezpłatne doradztwo w zakresie dostosowanie proponowanych rozwiązań do sytuacji firmy
  szybkie decyzje kredytowe i bezpośredni dostęp do osób decyzyjnych

  Szanowni Państwo,

  informujemy o planowanych pracach w infrastrukturze ITCARD S.A.:

  W dniu 02.03.2024r. od godz. 21:00 do godz. 23:00 wystąpi ryzyko przerw w obsłudze transakcji kartowych w tym również wpłat w tym BLIK w bankomatach. Przerwy w realizacji transakcji nie są planowane.

   W dniu 03.03.2024r. od godz. 20:00 do godz. 21:30 wystąpi ryzyko przerw w obsłudze transakcji kartowych w bankomatach. Przerwy w realizacji transakcji nie są planowane.

  W dniu 04.03.2024r. od godz. 00:01 do godz. 03:00 wystąpią przerwy w obsłudze transakcji kartowych w tym również wpłat w tym BLIK w bankomatach.

   Przepraszamy za utrudnienia.

   

   

   

   

  CENTRALA/ODDZIAŁ ANDRYCHÓW

  ul. Krakowska 112, 34-120 Andrychów

  +48 33 870 41 72

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek, środa, piątek - 8:00-16:00

  wtorek, czwartek - 8:00-17:00

  ODDZIAŁ WIEPRZ

  ul. Centralna 3, 34-122 Wieprz

  +48 33 875 50 31

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek, środa, piątek - 8:00-16:00

  wtorek, czwartek - 9:00-17:00

  ODDZIAŁ OŚWIĘCIM

  ul. Kościelna 1, 32-600 Oświęcim

  +48 33 844 72 00

  Godziny otwarcia:

  wtorek, czwartek, piątek - 8:00-16:00

  poniedziałek, środa - 9:00-17:00

  ODDZIAŁ WILAMOWICE

  ul. I.Paderewskiego 17, 43-330 Wilamowice

  +48 33 845 71 02

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek, środa, piątek - 8:00-16:00

  wtorek, czwartek - 9:00-17:00

  Punkt Obsługi Bankowej Osiek

  ul. Główna 125, 32-608 Osiek

  +48 33 845 82 38

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek-piątek - 8:00-16:00

  Punkt Obsługi Bankowej Polanka Wielka

  ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka

  +48 33 848 82 93

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek-piątek - 8:00-16:00

  Punkt Obsługi Bankowej Pisarzowice

  ul. Św. Floriana 24, 43-332 Pisarzowice

  +48 33 845 75 13

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek, środa, piątek - 8:00-16:00

  wtorek, czwartek - 9:00-17:00

  Znajdziesz nas też tutaj