Strona www używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk, logowania do strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Ustawienia te można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowych. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies. Więcej informacji na stronie: tutaj.

Wtorek 22.01.2019       godz: 17:56:13       imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego        Licznik wyświetleń: 40258

INFORMACJA O ZASADACH SKŁADANIA SKARG, REKLAMACJI i WNIOSKÓW
DLA KLIENTÓW i CZŁONKÓW ABS BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

NAZWA BANKU

ABS Bank Spółdzielczy
ul. Krakowska 112
34-120 Andrychów
(33) 870 41 72
(33) 870 41 40
reklamacje@absbank.pl
absbank@absbank.pl
www.absbank.pl


DANE KONTAKTOWE – POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z BANKIEM

W sprawach skarg, reklamacji i wniosków w poszczególnych Oddziałach przyjmują:


Dyrektor Oddziału w Andrychowie

ul. Krakowska 112
34-120 Andrychów
(33) 870 41 62


Kierownik Oddziału w Wieprzu
Wieprz 222
34-122 Wieprz
(33) 875 50 31


Dyrektor Oddziału w Oświęcimiu
ul. Kościelna 1
32 – 600 Oświęcim
(33) 844 72 01

- w godzinach pracy

W sprawach szczególnych:

Prezes ABS Banku Spółdzielczego (lub inny Członek Zarządu)
ul. Krakowska 112
34-120 Andrychów
(33) 870 41 72

- po uprzednim umówieniu spotkania


ZASADY WNOSZENIA I ZAŁATWIANIA PRZEZ BANK SKARG, REKLAMACJI i WNIOSKÓW

Zgłoszenia przyjmowane są w następujących formach:
1) pisemnej –
papierowej, telefaksowej lub elektronicznej;
2) ustnej –
w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej z pracownikiem osobiście przyjmującym zgłoszenie.

Miejsce dokonania zgłoszenia:
Klient może kontaktować się z Bankiem osobiście (np. w Centrali Banku, Oddziałach, Filiach, Punktach Obsługi Bankowej) oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (sieć telefoniczna, sieć internet).

Skarga lub reklamacja Klienta powinna zawierać jednoznaczne żądania skierowane do Banku, szczegółowo określające żądany sposób działania Banku. Bank może zażądać od Klienta dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z rozpatrywaną skargą lub reklamacją, wówczas bieg terminu rozpatrywania skargi lub reklamacji zostaje zawieszony do czasu otrzymania pisemnej informacji lub wyjaśnienia Klienta.

Bank rozpatruje skargi, reklamacje i wnioski niezwłocznie po ich otrzymaniu, udzielając Klientowi odpowiedzi w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej z Klientem , umożliwiającej otrzymanie przez Bank potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skarg, reklamację lub wniosek.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uzasadnionego braku możliwości udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, ABS Bank Spółdzielczy informuje osobę składającą reklamację o przyczynach przedłużenia terminu jej rozpatrzenia i o nowym terminie jej załatwienia nie dłuższym jednak niż 60 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji należy je zgłaszać niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.


RZECZNIK FINANSOWY

Rzecznik Finansowy jest organem właściwym do rozpatrywania wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń Klientów przez Bank  w trybie rozpatrywania reklamacji, a także do rozpatrywania wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikającej z reklamacji rozpatrzonej zgodnie      z wolą klienta w terminie ustawowym.

Rzecznik finansowy

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

tel. (+48 22) 333-73-26/27

fax. (+48 22) 333-73-29

http://rf.gov.pl

ZRZESZENIE

Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
BPS S.A.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa

NADZÓR FINANSOWY

Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (+48 22) 262-50-00
Fax (+48 22) 262-51-11 (95)
www.knf.gov.pl

POMOC PRAWNA

Bezpłatną pomoc prawną klienci mogą uzyskać m.in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

Na terenie powiatu oświęcimskiego (woj. małopolskie) działa:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Wyspiańskiego 10
32-600 Oświęcim
tel: 33 844 97 33
fax: 33 844 96 19
e-mail: sok@powiat.oswiecim.pl

Na terenie powiatu wadowickiego (woj. małopolskie) działa:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Batorego 2
34-100 Wadowice
tel: 33 873 42 40
fax: 33 873 24 33
e-mail: konsument@powiat.wadowice.pl

W sprawach dotyczących rynku emerytalnego i ubezpieczeniowego klientów przyjmuje:
Rzecznik Ubezpieczonych
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
tel: 22 333-73-26, 22 333-73-27, 22 333-73-28
fax: 22 333-73-29
www.rzu.gov.pl

W sprawach spornych klient ma prawo zwrócić się do Bankowego Arbitra Konsumenckiego w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy nim a Bankiem. Bankowy Arbitraż Konsumencki* działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta pozasądowe postępowanie rozjemcze).

Kontakt:
Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Telefon (0-22) 48 68 400

 


Kursy walut (archiwum)

Waluta
Symbol
Kupno
Sprzedaż
USD 3.655500 3.884700
GBP 4.706200 5.037400
EUR 4.149000 4.408700