Strona www używa cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk, logowania do strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Ustawienia te można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowych. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookies. Więcej informacji na stronie: tutaj..

Czwartek 25.04.2019       godz: 08:24:36       imieniny: Jarosława, Marka, Wiki        Licznik wyświetleń: 15146
2018-06-29

Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności

Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: przeczytaj

Co to oznacza?

ABS Bank zgodnie z nałożonym na niego obowiązkiem założył każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy bieżący w PLN i będącemu czynnym płatnikiem VAT, specjalny rachunek bankowy - tzw. Rachunek VAT. Rachunek ten prowadzony jest w PLN bez dodatkowych opłat i prowizji.

Ważne!
W dowolnym momencie, na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych, a zatem rachunki te dostępne są tylko dla Klientów instytucjonalnych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci ABS Banku będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

Rachunek VAT w ABS Banku:

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:


SPLIT PAYMENT - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dział 1. RACHUNEK VAT
Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności ?

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl.

Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?
Tak, Bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy będacego czynnym płatnikiem VAT posiadającego rachunek bieżący w PLN.

Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?
Nie, Bank zgodnie z ustawą otworzy automatycznie do 30 czerwca 2018 r. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN. Natomiast Klient chcący posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT musi w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT. Jeśli z jakiś przyczym rachunek ten nie został jeszcze otwarty skontaktuj się z placówką reazlizującą obłsugę w celu wyjaśnienia sytuacji i założenia takiego rachunku.

Czy otwarcie rachunku VAT, będzie wiązało się z zawarciem umowy lub aneksu do umowy rachunku zawartej z Bankiem?
Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem.

Ile rachunków VAT Bank będzie prowadził dla Klienta? Czy będzie mógł posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT?
Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

Czy Bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków walutowych?
Nie. Rachunki VAT powiązane są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PLN.

Jaką opłatę będzie pobierał Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?
Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie będzie pobierał opłat.

Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?
Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy Klient musi złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT.Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT.

Czy Klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?
Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić do Urzędu Skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek rozliczeniowy. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, Bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.
 

Dział 2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Od kiedy Klient będzie mógł realizować w Banku przelewy wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności?
Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r.

Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności” a „Split Payment”? 
Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment” często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności” została wykorzystana w Ustawie.

Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie obowiązkowe od 01 lipca 2018 r. ?
Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT Klienta.

Czy Klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?
Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej, specjalnie do tego przeznaczonej formatce SPLIT Payment) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy - wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.

Co Klient będzie musiał zrobić, żeby zrealizować płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności?
Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient będzie musiał wybrać nowy rodzaj formatki Split Payment oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością - dodatkowo Klient będzie miał możliwość umieszczenie dodatkowego dowolnego opisu płatności.

Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?
Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zrealizować/otrzymać przelew w walucie obcej?
Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PLN.

Czy Klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł zapłacić tylko kwotę VAT z faktury?
Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)” wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT” wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.

Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności bezpośrednio z rachunku VAT?
Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.

W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT?
Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:

W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT?
Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:

Dział 3. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTA

Klient otrzymuje od swoich kontrahentów „faktury pro-forma”. Czy na podstawie takiej faktury będzie można dokonać płatności stosując Mechanizm Podzielonej Płatności?
Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

Czy Klient wystawiając fakturę będzie musiał wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden rozliczeniowy i drugi VAT? 
Nie. W fakturze będzie wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy.

Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?
TAK.

Klient często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta z tytułu kilku faktur. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, Klient będzie mógł dokonać jednym przelewem zapłaty za kilka faktur?
Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze.

Czy po 01 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczania Klienta z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT?
Nie, z zastrzeżeniem, że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.powrót do aktualności »Kursy walut (archiwum)

Waluta
Symbol
Kupno
Sprzedaż
USD 3.715100 3.947800
GBP 4.792600 5.129600
EUR 4.158300 4.418400